Företagsuppdatering maj 2023

25 maj 2023

Grangex strategi är att spela en viktig roll i den gröna industriella revolutionen i Europa genom att minska koldioxidavtrycket från hela produktionen och minimera miljöbelastningen från verksamheten.