Vill du vara med och aktivt bidra till ett hållbart samhälle och tillsammans med oss sträva efter att bli den främsta mineralutvecklingsgruppen?

Kan du vara skillnaden? 

Vill du ha en karriär som verkligen gör en skillnad? Om du delar vår ambition att flytta världen mot en mer hållbar framtid så vill vi gärna höra från dig. 

På GRANGEX kombinerar vi integritet, kreativitet och smart innovation, med största hänsyn till våra människor, deras familjer, lokalsamhällen, våra kunder och världen i stort. Så att vi bättre kan koppla resurserna i mark och återvinningsprojekt till de som kan vara med och utveckla en nyare grön framtid. 

Vår personal

Vår personal ska vara kritiska till allt vi gör. De partnerskap vi bygger, både inom GRANGEX och med våra intressenter – lokalt och globalt, är centrala för att upprätthålla våra lagstadgade och sociala licenser för att fungera och för att utveckla kommersiell framgång. Vår fortsatta leverans bygger förtroende hos våra aktieägare för att säkerställa deras pågående investeringsstöd. 

För våra anställda vill vi skapa arbetsmiljöer och en inkluderande och mångsidig kultur som uppmuntrar och stöder högpresterande och innovativt tänkande. 

För att uppnå vårt syfte att ombilda gruvdrift för att förbättra människors liv, slår vi vår väg med vårt innovationsledda tillvägagångssätt för hållbar, koldioxidfri gruvdrift. 

Hör av dig till vår VD Christer Lindqvist (christer.lindqvist@grangesbergexploration.se) eller vår CFO Paul Johnsson (paul.johnsson@grangesbergexploration.se) och berätta hur du kan vara med att utveckla GRANGEX framtid!