Swipa i sideled för att se hela tabellen.
Namn Antal aktier Ägarandel %
1 Edvard Berglund Holding AB 1 589 928 18,3%
2 Christer Lindqvist(privat och gm Couder AB) 1 536 212 17,7%
3 Pegroco Invest AB 406 800 4,7%
4 Nordisk Bergteknik AB 406 404 4,7%
5 Gûnther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 207 670 2,4%
6 Need Invest AB 176 787 2,0%
7 Konsult Institutet AB 165 445 1,9%
8 Borns Gård AB 150 000 1,7%
9 Avanza Pension 144 727 1,7%
10 Bengt Thomaeus 122 000 1,4%
Övrga ca 11 600 aktieägare 3 784 870 43,6%
Totalt antal aktier 8 690 843 100,0%