Swipa i sideled för att se hela tabellen.
Registerat datum Händelse Förändring  av aktiekapital Kvotvärde SEK Förändring antal aktier Totalt aktiekapital SEK Totalt antal aktier
2006 Nybildning/Emission 1 000 000 1,00 1 000 000 1 000 000 1 000 000
2007 Emissioner/Ändring av kvotvärde 233 334 0,02 60 666 700 1 233 334 61 666 700
2009 Kontantemission 2 466 668 0,02 123 333 400 3 700 002 185 000 100
2010 Kontant/Apportemission 8 020 002 0,02 401 000 090 11 720 004 586 000 190
2011 Ändring kvotvärde/Kontant/Apportemission 20 211 587 2,00 -570 034 396 31 931 591 15 965 794
2013 Minskning utan indrag ändring kvotvärde -31 292 959 0,04 0 638 632 15 965 794
2014 Kontantemissioner 14 688 530 0,04 367 213 239 15 327 161 383 179 033
2015 Kontant/kvittningsemissioner ändring kvotvärde -13 026 025 0,50 -378 576 760 2 301 137 4 602 273
2016 Kontant/kvittningsemissioner 10 702 910 0,50 21 405 819 13 004 046 26 008 092
2017 Kontant/kvittningsemissioner ändring kvotvärde -2 903 237 0,10 75 000 000 10 100 809 101 008 092
2019 Kontant/kvittningsemission 5 418 164 0,10 54 181 635 15 518 973 155 189 727
2020 Ändring kvotvärde/Kontant/Apportemission 3 277 044 0,01 1 724 411 960 18 796 017 1 879 601 687
2021
2021-01-30 Kontantemission 11 750 000 0,01 1 175 000 000 30 546 017 3 054 601 687
2021-01-30 Kvittningsemission 1 228 000 0,01 122 800 000 31 774 017 3 177 401 687
2021-06-18 Kontantemission teckningsoptioner 3 501 608 0,01 350 160 823 35 275 625 3 527 562 510
2021-10-11 Kontantemission teckningsoptioner 1 547 429 0,01 154 742 870 36 823 054 3 682 305 380
2021-10-21 Riktad kontantemission 1 439 963 0,01 143 996 307 38 263 016,87 3 826 301 687
Registrerat 38 263 016,87 3 826 301 687
Lägst 30 000 000 3 000 000 000
Högst 120 000 000 12 000 000 000

 

Ägarstruktur
Aktiekurs