Bolaget har för närvarande inte något utestående teckningsoptionsprogram.