Aktuella projekt

Malmfältet

Dannemoraprojektet

I Dannemoraprojektet har vi all dokumentation från den tidigare produktionsperioden mellan 2012-2015 inklusive omfattande processtekniska utredningar som ger oss mycket goda underlag om förutsättningarna att producera malmprodukter med högsta möjliga järnhalt och därmed generera maximala intäkter.

Läs mer

Apatitprojektet

Apatitmarknaden
Huvudråvaran för framställning av olika fosforföreningar är ”phosphate rock” en samlingsbeteckning för ett antal fosforhaltiga mineral bla apatit. Årlig produktion av ”phosphate rock” i världen är runt 240 Mt. Viktigaste producentländer är Kina 110 Mt, Marocko med Väst Sahara 36 Mt, USA 23 Mt och Ryssland 14 Mt. Fosfor ingår som en av de tre viktigaste komponenterna i konstgödsel som är den viktigaste användningen för ”phosphate rock”.

Läs mer