Apatitprojektet

Apatitprojektet

Apatitprojektet är ett återvinningsprojekt där vi kan utvinna apatit som huvudprodukt, ett fosfatmineral med hög halt av fosfor men även sällsynta jordartsmetaller. Vi har kontroll över två sandmagasin men avser börja med Jan Mattsdammen som innehåller can 4-5 miljoner anrikningssand. Sanden innehåller enligt SSABs slutrapport ca 2,4 % fosfor. Sanden innehåller även intressanta halter av sällsynta jordartsmetaller. Statens Geologiska Undersökningar har i en rapport ( http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm146-rapport.pdf ) identifierat Grängesberg som viktigt för den framtida försörjningen av fosfor och sällsynta jordartsmetaller inom EU.

Grängesapatiten

Apatiten som planeras att framställas håller en hög kvalité på cirka 17% fosfor (eller med en annan terminologi BPL 84). Detta är 20 % mera fosfor än i BPL 70 som utgör basen för de spotpriser som rapporterats dagligen. Grängesbergsapatiten innehåller dessutom intressanta halter av vissa sällsynta jordartsmetaller (REE). Vi vet från våra inledande studier att det är möjligt att producera ett likvärdigt apatitprodukt som framställdes fram till Grängesbergsgruvans stängning 1990. Det råder brist på högvärdigt fosfat och Grängesapatit höga kvalité är efterfrågad på marknaden.

Sällsynta jordartsmetaller (REE)

Anrikningssanden i de stora sandmagasinen i Grängesberg innehåller sällsynta jordartsmetaller. Dels bundet i den fosforrika apatiten, dels i mineralet monazit, ett mineral som innehåller upp till 60% REE enligt de rapporter som finns från den tidigare driften i Grängesbergsgruvan.

Överflygning över Grängesberg