Dannemoraprojektet

I Dannemoraprojektet har vi all teknisk och ekonomisk dokumentation tillgänglig från den senaste produktionsperioden mellan 2012-2015, inklusive omfattande processtekniska utredningar. Dessa underlag ger oss mycket goda förutsättningar för arbetet med att återstarta gruvan och målsättningen att producera ett järnmalmkoncentrat med högsta möjliga järnhalt och därmed förbättra gruvans lönsamhet och konkurrenskraft samt generera maximala intäkter.
Förutsättningar till att utöka mineraltillgångarna bedöms som goda baserat på de tidigare prospekteringsarbeten genomförts fram till 2015.

Tekniska rapporter

Läs mer

Malmfältet