Finansiell kalender

2021-05-21      Kvartalsrapport Q1                

2021-05-21      Årsstämma                           

2021-08-19      Halvårsrapport                      

2021-11-18      Kvartalsrapport Q3                

2022-02-17      Bokslutskommuniké 2021