Per Berglund

Styrelseordförande (f. 1975)
I styrelsen sedan 2020

Per är en serieentreprenör som grundat ett flertal framgångsrika bolag i Sverige och internationellt. Han är bland annat grundare och huvudägare av Nordiska Kreditmarknads AB, samt tidigare verksam som den största operativa ägaren inom Söderberg & Partners. Han har även uppdrag som styrelseordförande i Edvard Berglund Holding Stockholm AB samt styrelseledamot i Nordic Gold Trade AB och R-MOR Nordic AB. Per Berglund innehar privat och via bolag 1 589 928 aktier, 17 380 teckningsoptioner TO6 och 12 500 utställda köpoptioner . Per är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jesper Alm

Vice Styrelseordförande (f. 1975)
I styrelsen sedan 2020

Jesper Alm har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet. Han har vidare mer än tio års erfarenhet inom Corporate Finance vid Pareto Securities och Öhman samt har tidigare även varit CFO för Tethys Oil. Jesper Alm innehar 4 000 aktier, 13 904 teckningsoptioner TO6 och 25 000 köpoptioner. Jesper är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare.

Annika Billberg

Styrelseledamot (f. 1975)
I styrelsen sedan 2022

Annika Billberg är Civilekonom från Handelshögskolan i Jönköping och bedriver idag egen konsultverksamhet inom strategisk marknadskommunikation i olika kanaler, inkl. sociala medier, webb, digital media baserat på sin erfarenhet från publika bolag. Annika har innehaft ledande befattningar som IR- och kommunikationsdirektör i Intrum och HiQ och har även varit aktieanalytiker. Annika är även författare. Annika är är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare. Annika Billberg innehar 8 690 teckningsoptioner TO6.

Per Bergman

Styrelseledamot (f. 1962)
I styrelsen sedan 2020

Per Bergman har de senaste åren arbetat som CEO/CFO/COO på olika finansiella företag samt även likvidator. Per har de senaste åren varit verksam som styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal start-ups. Han har bland annat suttit i styrelsen för DNB Nor Kapitalförvaltning AB samt Ålandsbanken Sverige AB. Per har närmare 40 års erfarenhet av finansiella marknaden från banker, kapitalförvaltare och fondbolag. Per Bergman innehar 4 000 aktier och 8 600 teckningsoptioner TO6. Per är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare.

Anders Werme

Styrelseledamot (f. 1956)
I styrelsen sedan 2022

Anders Werme, är Bergsingenjör, Teknisk Doktor och Docent i Produktionsteknik, särskilt Gruv- och Stålindustrin. Karriären omfattar drygt 20 år på SSAB där Anders bl.a. var VD för SSAB Oxelösund och några år senare till VD för SSAB Tunnplåt inkluderande verken i Luleå och Borlänge. Under de senaste 14 åren var Anders verksam vid ArcelorMittals huvudkontor i Luxemburg där han innehaft i ett antal ledande globala befattningar, i huvudsak inom strategi och långsiktig utveckling. Anders är är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare. Anders Werme innehar 8 690 teckningsoptioner TO6.

Christer Lindqvist

Styrelseledamot och VD (f. 1956)
I styrelsen sedan 2020

Christer är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och har de senaste fem åren varit styrelseordförande och VD i ett antal bolag, bland annat Copperstone Resources AB och Nordic Iron Ore AB. Christer har 15 års erfarenhet från prospekterings- och gruvutveckling samt över 30 års erfarenhet från anläggningsprojekt och industriell utveckling. Christer Lindqvist innehar direkt och via bolag 1 537 312 aktier, 17 380 teckningsoptioner TO5 och utställda köpoptioner 12 500 st. Christer är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Anna Rozhdestvenskaya

Huvudansvarig revisor PwC

Anna Rozhdestvenskaya är vald intill slutet av årsstämman 2023. Anna innehar inga aktier.

Mentor

Bolagets Mentor är G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm