Styrelse

KLAS ÅSTRÖM
Styrelseledamot sedan 2023
ANNIKA BILLBERG
Styrelseledamot sedan 2022
BÅRD BERGFALD
Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Civilekonom
Född: 1959
Övriga uppdrag: CFO för Dirac Research AB, Styrelseordförande i Svenska Elektronikintressenterna Aktiebolag
Tidigare uppdrag: CFO på Image Systems AB och dessförinnan CEO Digital Vision AB.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0
Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende av större ägare: Ja

Utbildning: Civilekonom
Född: 1975
Övriga uppdrag: Konsultverksamhet genom bolaget True Communication AB, Styrelseledamot i Shortcut Media AB och YMR Track Club AB
Tidigare uppdrag: Kommunikationsdirektör i Intrum AB och HiQkoncernen
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 8 960
Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende av större ägare: Ja

Utbildning: Examen philosophicum
Född: 1970
Övriga uppdrag: VD Bergfald Miljørådgivere AS, styrelseledamot i Nordur Renewables Norway AS och Greenovation Norway AS
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i EEtec AS, Thor Energy AS , Fen Minerals AS
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0
Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Nej
Oberoende av större ägare: Ja

TOBIAS FAGERLUND
Styrelseledamot sedan 2023
THOMAS SÖDERQVIST
Styrelseledamot sedan 2023
JOHAN LUNDQVIST
Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Juristutbildning
Född: 1971
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dream of Sweden AB och John & Lund Kapital AB, styrelseledamot i Bryngan Invest AB, INVIKA AB och Nine & Co Group AB
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Future Gaming Group International AB, News55 AB, Pangeo Planet AB, Triplefair Partners AB och Upsales Technology AB
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0
Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende av större ägare: Ja

Utbildning: Bergsskoleingenjör
Född: 1957
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB (publ)
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar inom bland annat Boliden och Sandvik
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0
Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende av större ägare: Ja

Utbildning: Civilekonom
Född: 1957
Övriga uppdrag: CFO på Nordisk Bergteknik AB (publ)
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar i HiQ International AB, SAS och Imerys
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0
Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende av större ägare: Ja

ANNA ROZHDESTVENSKAYA
Huvudansvarig revisor PwC

Anna Rozhdestvenskaya är vald intill slutet av årsstämman 2023. Anna innehar inga aktier. 

MENTOR
G&W Fondkommission

Bolagets Mentor är  G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43, Stockholm.