Fosfatmarknaden

Fosfatmarknaden

Huvudråvaran för framställning av olika fosforföreningar är
”phosphate rock” en samlingsbeteckning för ett antal fosforhaltiga mineral bla apatit.

Årlig produktion av ”phosphate rock” i världen är runt 240 Mt.
Viktigaste producentländer är Kina 110 Mt, Marocko med Väst Sahara 36 Mt, USA 23 Mt och Ryssland 14 Mt.
Fosfor ingår som en av de tre viktigaste komponenterna i konstgödsel som är den viktigaste användningen för  ”phosphate rock”. 

Den globala efterfrågan på fosfor bedöms av US Geological Survey att öka till 51 miljoner ton (mätt som P2O5), årligen från en nivå idag av runt 47 Mt, från och med 2022, då ökad efterfrågan på konstgödsel väntas komma från Afrika, Indien och Sydamerika.
Priset på ”phosphate rock” av standardkvaliteten 70 BPL (Bone Phosphate of Lime) har visat fallande trend sedan 2011 men enligt bedömare är det troligt att denna trend kommer att brytas och en gradvis ökning av priset kommer att ske under de närmaste åren.

Figure 1. Phosphate rock price fob. Morocco January 2010 – June 2020 (USD/t).

Figure 2. Phosphate rock price fob. Morocco 2017-2030 (nominal USD/t).
Note: Phosphate rock (Morocco), 70% BPL, contract, fob Casablanca

Source: World Bank, indexmundi.