FINANSIELLA RAPPORTER 2023

ÅRSREDOVISNING 2022

Under 2023 kommer Dannemoraprojektet att förändras när vi nu lämnat studiefasen och går in i genomförande- fasen för återstarten av Dannemoragruvan 2025. Den positiva utvecklingen har fortsatt i inledningen av 2023 genom det viktiga royaltyavtalet och de bindande villkoren för ett kommande off take-avtal med Anglo American, som vi tecknade i mars 2023. Förhandlingarna skedde under konkurrens, ett unikt avtal för svensk gruv- industri och en viktig bekräftelse och ”game changer” för GRANGEX.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

2022 är året då det mesta faller på plats för GRANGEX och vi når flera viktiga milstolpar. För Dannemoraprojektet lämnade vi in ansökan till Mark och miljödomstolen i juni och avslutade även utredningsfasen genom publicering av den positiva feasibility-studien i december. På det nya året förändras nu Dannemoraprojektet, när vi lämnat studiefasen och går in i genomförandefasen för återstarten av Dannemoragruvan 2025.

DELÅRSRAPPORT Q1 2023

Den 6 mars skrev vi historia i GRANGEX i och med undertecknandet av det strategiskt viktiga avtalspaketet med AngloAmerican. Det innebär att vi har bindande villkor att sälja all produktion de första 11 åren med ett uppskattat försäljningsvärde på cirka SEK 15 miljarder samt att AngloAmerican betalade USD 10 miljonerför ett royaltyavtal. Med AngloAmerican förändras nu GRANGEX i grunden och vi märker tex att intresset för Dannemoraprojektet ökat påtagligt hos potentiella finansiärer och viktiga leverantörer. Det strategiska värdet av samarbetet med AngloAmerican är svårt att värdera men en sak är säker; det kommer accelerera projektgenomförandet och sänka risken i Dannemoraprojektet.