Ledning

Christer Lindqvist

VD (f. 1956)


Christer är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och har de senaste fem åren varit styrelseordförande och VD i ett antal bolag, bland annat Copperstone Resources AB och Nordic Iron Ore AB. Christer har 15 års erfarenhet från prospekterings- och gruvutveckling samt över 30 års erfarenhet från anläggningsprojekt och industriell utveckling. Christer Lindqvist innehar direkt och via bolag 750 000 000 aktier. Christer är inte oberoende i förhållande till större aktieägare

Paul Johnsson

CFO (f. 1971)

Paul Johnsson har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Han är tidigare CEO och dessförinnan CFO på Sotkamo Silver AB (publ.), med tio års erfarenhet från gruv- och gruvprospekteringsbolag bland annat som Controller på Endomines AB ( publ). Paul Johnson innehar 2 375 000 aktier.