Ledning

 

Christer Lindqvist

VD (f. 1956)


Christer är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och har de senaste fem åren varit styrelseordförande och VD i ett antal bolag, bland annat Copperstone Resources AB och Nordic Iron Ore AB. Christer har 15 års erfarenhet från prospekterings- och gruvutveckling samt över 30 års erfarenhet från anläggningsprojekt och industriell utveckling. Christer Lindqvist innehar direkt och via bolag 750 000 000 aktier. Christer är inte oberoende i förhållande till större aktieägare

 

Paul Johnsson

CFO (f. 1971)


Paul har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Han är tidigare CEO och dessförinnan CFO på Sotkamo Silver AB (publ.), med tio års erfarenhet från gruv- och gruvprospekteringsbolag bland annat som Controller på Endomines AB ( publ). Paul Johnsson innehar 2 697 207 aktier samt 1 187 500 TO3 och 1 187 500 TO4.

Rob Hellingwerf

Chefsgeolog (f. 1954)Rob har en PhD i malmgeologi från Universitetet i Amsterdam och har varit professor i ekonomisk geologi vid Göteborgs Universitet samt professor i tillämpad geologi vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Han är även sedan 1999
ansvarig för utbildningen inom ämnesområdena geologi, malmgeologi och ekonomisk geologi vid Bergsskolan i Filipstad. Rob Hellingwerf, som sedan 2003 även är certifierad European Geologist. Rob Hellingwerf innehar inga aktier
i bolaget.

Ulf Storeng

Teknisk chef (f. 1953)

Utexaminerad som Bergsingenjör vid Luleå Tekniska Universitet 1977 och har arbetat åt LKAB i Kiruna i närmare 30 år. Detta både inom FoU och som Produktionschef företrädesvis inom malmförädling. Anställdes i Dannemora 2011 som Brytningschef senare Teknisk chef. Sedan årskiftet anställd av Grängesberg Exploration AB. Ulf Storeng innehar inga aktier i bolaget.