Paul Johnsson blir ny CFO i Grängesberg Exploration AB

Paul tillträdde den 13 oktober som ny CFO i Grängesberg Exploration AB (bolaget) och kommer närmast från det NGM noterade bolaget, Sotkamo Silver AB (Publ),  där han var CFO under tiden 2017-2019 och därefter CEO fram till dess huvudkontoret flyttade till Finland underr sommaren 2020. Paul var dessförinnan Controller under flera år i det noterade finska bolaget Endomines och har därmed lång erfarenhet från noterade gruvutvecklingsbolag.

Ägarna i Grängesberg Exploration AB med dotterbolaget Dannemora Koncern AB avtalade i september med Metallvärden i Sverige AB (Publ) om sälja bolaget genom en apportemission, ett sk omvänt förvärv. Huvudägare i Metallvärden har förbundit sig att rösta för ett godkännande affären på den kommande extra bolagsstämman. När det omvända förvärvet av Metallvärden i Sverige AB (Publ) sannolikt godkänns på den extra bolagstämman den 5 november, kommer Paul bli CFO för hela den nybildade koncernen.