Styrelse & Revisor

Per Berglund

Styrelseordförande (f. 1975)

I styrelsen sedan 2020

Per är en serieentreprenör som grundat ett flertal framgångsrika bolag i Sverige och internationellt. Han är bland annat grundare och huvudägare av Nordiska Kreditmarknads AB, samt tidigare verksam som den största operativa ägaren inom Söderberg & Partners. Han har även uppdrag som styrelseordförande i Edvard Berglund Holding Stockholm AB samt styrelseledamot i Nordic Gold Trade AB och R-MOR Nordic AB. Per Berglund innehar via bolag 775 402 908 aktier. Per är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jesper Alm

Vice Styrelseordförande (f. 1975)

I styrelsen sedan 2020

Jesper Alm har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet. Han har vidare mer än tio års erfarenhet inom Corporate Finance vid Pareto Securities och Öhman samt har tidigare även varit CFO för Tethys Oil. Jesper Alm innehar 0 aktier. Jesper är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare.

Per Bergman

Styrelseledamot (f. 1962)

I styrelsen sedan 2020.

Per Bergman har de senaste åren arbetat som CEO/CFO/COO på olika finansiella företag samt även likvidator. Per har de senaste åren varit verksam som styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal start-ups. Han har bland annat suttit i styrelsen för DNB Nor Kapitalförvaltning AB samt Ålandsbanken Sverige AB. Per har närmare 40 års erfarenhet av finansiella marknaden från banker, kapitalförvaltare och fondbolag. Per Bergman innehar 0 aktier. Per är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare.

Lars Ransgart

Styrelseledamot (f. 1939)

I styrelsen sedan 2010

Lars är teknisk licenciat i teknisk kemi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg och har under senaste åren varit verksam som styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal bolag. Lars har tidigare drygt 15 års erfarenhet som managementkonsult med fokus på strategi-och strukturfrågor i större och medelstora bolag. Lars Ransgart innehar 13 900 000 aktier. Lars är oberoende i förhållande till bolagets ledning och större aktieägare.

Christer Lindqvist

Styrelseledamot och VD (f. 1956)

I styrelsen sedan 2020

Christer är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och har de senaste fem åren varit styrelseordförande och VD i ett antal bolag, bland annat Copperstone Resources AB och Nordic Iron Ore AB. Christer har 15 års erfarenhet från prospekterings- och gruvutveckling samt över 30 års erfarenhet från anläggningsprojekt och industriell utveckling. Christer Lindqvist innehar direkt och via bolag 750 000 000 aktier. Christer är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Som revisor intill slutet av årsstämman 2021 är auktoriserade revisor Johan Kaijser och som revisorssuppleant auktoriserade revisor Sofia Gunnarsson.