De uppskattade mineraltillgångarna efter omklassificering av anrikningssanden från antagen till indikerad kategori, samt den tidigare rapporterade ökningen av mineraltillgångarna i pressrelease den 9 augusti 2022 framgår i tabellen nedan.

Kategori 2022 2021
kton Fe% kton Fe%
Känd 17 314 37.49 16 733 37.87
Indikerad 11 867  34.66 11 454 34.58
Total Känd. + Indikerad. 29 181 36.34 28 186 36.54
Antagen 6 039 33.32 5 823 31.9
Indikerad (Tailings) 3 000 21,0    
Antagen (Tailings)     1 700 ca. 21 – 22
Total Antagen 6 039 33.33 7 523  


DDe uppskattade mineralreserverna har upprättats i enlighet med JORC-2012 och inkluderar de utökade mineraltillgångarna som rapporterades av bolaget 2022-08-09. Mineralreserverna redovisas i tabellen nedan tillsammans med de reserver som uppskattades 2021 och som redovisades av bolaget 2022-01-19. En JORC Table 1 har upprättats som stöd för redovisningen, Table 1 finns att ladda ner på bolagets hemsida.

Kategori

2022

2021

kton

Fe %

kton

Fe %

Sannolik mineralreserv

30 722

32.2

26 415

33.4

Den uppdaterade mineraltillgången och mineralreserverna har uppskattats av GeoVista AB, under ledning av Thomas Lindholm, Fellow AusIMM, och en kompetent person enligt definitionerna i JORC-reglementet baserat på sin utbildning och erfarenhet.