SAMRÅD DANNEMORA

Inbjudan till Samråd

Återstart av verksamheten i Dannemora gruva

Dannemora Koncern AB (”DKAB”) förvärvades av Grängesberg Exploration AB i augusti 2020. Grängesberg Exploration AB förvärvades därefter av Metallvärlden i Sverige AB (Publ) i november 2020 och bytte namn till Grängesberg Exploration Holding AB (Publ). DKAB innehar bearbetningskoncession till fyndigheten i Dannemora. Det är DKAB:s avsikt att återuppta gruvdriften i Dannemora. Allt i huvudsak i enlighet med det tidigare miljötillstånd för verksamheten som meddelades 18 juni 2008.

DKAB informerar genom denna annons och inbjudan om planerna och bjuder in allmänhet och intresseorganisationer till samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken.

Samrådsmöten kommer hållas vid två tillfällen i Föreningarnas Hus i Österbybruk (adress Dannemoravägen 46, 748 21, Österbybruk) Datum för dessa möten sätts senare.

Ett samrådsunderlag som beskriver bolagets planer finns att läsa på Biblioteket i Österbybruk (adress Herrgårdsvägen 16, 748 32 Österbybruk) och även här som PDF: Dannemora-samradshandling

Skriftliga synpunkter kan skriftligen lämnas via e-post info@grangesbergexploration.se eller till Grängesberg Exploration Holding AB (publ), Sandhamnsgatan 48A, 115 60 Stockholm. Synpunkter mottages tacksamt senast 15 januari 2022. Då bolaget önskar ge alla samma information samt dokumentera processen så ser bolaget gärna att all kommunikation med bolaget sker skriftligen.

Kontaktpersoner:

Christer Lindqvist, Verkställande Direktör, Grängesberg Exploration Holding AB, 070-591 04 83, christer.lindqvist@grangesbergexploration.se

Henning Holmström, Miljöteknisk Chef, Grängesberg Exploration Holding AB, 0708-62 37 70, henning.holmstrom@grangesbergexploration.se

Stig Johansson, Platschef Dannemora, Dannemora Koncern AB,

073-025 42 48, stig.johansson@grangesbergexploration.se