IÅterstart av verksamheten i Dannemora gruva

Dannemora Iron AB (”DIAB”), är ett dotterbolag till Grängesberg Exploration Holding AB (Publ) (GRANGEX). Bolaget äger mineralrättigheterna till järnmalmsförekomsten i Dannemora. Det är DIABs avsikt att återuppta gruvdriften i Dannemora.

DIAB informerar genom denna inbjudan om planerna och bjuder in särskilt berörda, allmänhet, myndigheter och intresseorganisationer till samråd enligt 6 kap. 29-31 §§ miljöbalken beträffande kommande ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för gruvverksamhet och anslutande vattenverksamhet. Prövningen berör även viss Sevesoverksamhet.

Samrådsmöten kommer hållas vid två tillfällen i Föreningarnas Hus i Österbybruk (adress Dannemoravägen 46 74821, Österbybruk). Den 16 mars kl. 18.00 hålls ett möte för enbart särskilt berörda och då främst brunnsägare samt närboende i området. Dessa kommer bjudas in via brev där även samrådshandlingen bifogas. Den 17 mars kl. 18.00 hålls ett öppet möte i samma lokal där alla intresserade är välkomna att delta i mån av plats (begränsat till 150 personer). Då lokalen har begränsat utrymme så ser bolaget, om möjligt, att deltagare anmäler sig via e-post info@grangesbergexploration.se.  De personer som anmält sig i förväg kommer ha förtur vid stort deltagande.

Ett fysiskt samrådsunderlag som beskriver bolagets planer finns att läsa på Biblioteket i Österbybruk (adress Herrgårdsvägen 16, 748 32 Österbybruk) och går även att ladda ner här.  

Samrådsunderlag kan även tillskickas enskilda om så önskas. Från den 18 mars  till och med den 31 mars kommer en utställning om planerna finnas på Biblioteket i Österbybruk. Bolaget ser gärna att skriftliga synpunkter på samrådshandlingen lämnas via e-post info@grangesbergexploration.se eller via post till Grängesberg Exploration Holding AB (Publ), Sandhamnsgatan 48A, 115 60 Stockholm. Synpunkter mottages tacksamt senast 8 april 2022. Då bolaget önskar ge alla samma information samt dokumentera processen så ser bolaget gärna att all kommunikation med bolaget sker skriftligen.

Kontaktpersoner:

Christer Lindqvist, Verkställande Direktör, Grängesberg Exploration Holding AB, 070-59 10 483, christer.lindqvist@grangesbergexploration.se

Henning Holmström, projektledare miljö, Grängesberg Exploration Holding AB, 070-86 23 770, henning.holmstrom@grangesbergexploration.se

Stig Johansson, platschef Dannemora, Dannemora Iron AB, 073-02 54 248, stig.johansson@grangesbergexploration.se