Tester positionerar GRANGEX för att delta i Europas omställning till fossilfritt stål

28 april 2021
Resultaten från anrikningstesterna i GRANGEX pågående scoping-studie visar potential för en mer höghaltig produkt än tidigare väntat, vilket i framtiden kan öppna dörren för en fossilfri järnmalmsprodukt, där både efterfrågan och prispremien väntas öka framöver.

Samtidigt växer potentialen i apatitprojektet med nya mineraler. Med ytterligare besked väntade under året ser vi nu ett motiverat värderingsintervall på 0,12-0,21 SEK per aktie på 24 månaders sikt.

Framgångsrika anrikningstester av Dannemoramalmen

Nya anrikningstester av Dannemora visar hög anrikningsbarhet i råmalmen, möjlighet att framställa en produkt med världsledande 68% järnhalt och dessutom en kvalitet som gör malmen lämplig för järnsvamptillverkning (DRI). Det öppnar dörren för Grängesberg Exploration att kunna leverera en helt fossilfri järnmalmsprodukt, jämsides med tex. LKAB:s insatsvara i det uppmärksammade HYBRIT-projektet, för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på fossilfritt stål, inte minst från bilindustrin. Tillgången till den kvalitet av malm som tillverkningsprocessen kräver är dock begränsad, vilket vi räknar med kommer driva en ökande prispremie relativt 62% malm. Vid sidan av scoping-studien har bolaget inlett arbetet med sin miljötillståndsansökan, där studien kommer utgöra ett viktigt underlag.

Analys: Johan Widmark

Läs mer på emergers.se