ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämman ägde rum tisdag den 30 juni 2020 klockan 11.00 på Quick Office, Drottninggatan 86, Stockholm.