Sala Bly har en lång och stolt tradition med tillverkning av blyprodukter i Sala.

Brytningen av silver i Sala silvergruva startade under 1400-talet. Under lång tid var den en av världens mest betydande silvergruvor. År 1879 började man att ta vara på blyinnehållet i malmen och sedan dess har detta varit kärnverksamhet. Bolaget är specialiserat på blyprodukter och en av de ledande i världen. Sala Bly tillverkar en bred skala av produkter, både standard och kundspecifika i små eller större serier.

2021 beslutades att ställa om verksamheten så tillverkningen sker fossilfritt så långt det är möjligt. Detta innebär praktiskt att Sala Bly ställer om från uppvärmning och smältning med fossil eldningsolja till uppvärmning med varmluftspumpar och smältning med RME. Transportbilen kommer att bytas till en hybridbil.

Allt bly som används i Sala Blys produkter är återvunnet bly, främst från återvunna bilbatterier.

Produkter

Sala Blys produktprogram består av ett brett program av blyprodukter som utvecklats och tillverkas med 140-årig industrierfarenhet. Exempel på produkter är ammunitionstråd, anoder, gjutna produkter, rullplåt, formatplåt, strålningsskydd, tegel, stänger, rör, tennprodukter, hammare, fyllningar, motvikter mm.

Sala Bly har ett stort antal standardprodukter och kan tillverka kundanpassade produkter enligt önskemål och specifikationer.

www.salably.se