Verksamheter

GRANGEX har idag tre aktiva verksamheter i Sverige, GRANGEX Dannemora, Apatitprojektet i Grängesberg och Sala Bly. 

Målet och visionen är att samtliga verksamheter ska bidra till den hållbara omställningen av det europeiska samhället, med strävan mot det lägsta koldioxidavtrycket inom mineralutvinningsindustrin, genom att använda bästa tillgängliga teknologier (BAT).

GRANGEX Dannemora

GRANGEX Dannemora ska bli den första producenten av högkvalitativt järnmalmskoncentrat inom Europeiska Unionen, med det minsta koldioxidavtrycket.

Apatitprojektet Grängesberg

GRANGEX Apatit skall vara den första fossilfria producenten av högkvalitativa fosformineral, apatit, för bland annat konstgödningsindustrin och livsmedelsindustrin.

Sala Bly

Sala Bly har en lång och stolt tradition med tillverkning av blyprodukter i Sala. Sala Bly tillverkar en bred skala av produkter, både standard och kundspecifika i små eller större serier.