Vi jobbar för ett hållbart Europa

GRANGEX är ett hållbart minerlutvecklingsbolag som har som målsättning att eliminera utsläpp av koldioxid och därmed bli den första koldioxidfria järnmalms-producenten. Vi vill vara en del av Europas framtid och tar ett stort ansvar för att säkerställa en hållbar framtid för både samhället och miljön.

Vi strävar efter att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet, genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi avser även att ha en väl förankrad säkerhetskultur inom våra framtida verksamheter.

Våra ledord vi jobbar efter