VI JOBBAR FÖR ETT HÅLLBART EUROPA

GRANGEX är ett hållbart minerlutvecklingsbolag som har som målsättning att eliminera utsläpp av koldioxid och därmed bli den första koldioxidfria järnmalms-producenten. Vi vill vara en del av Europas framtid och tar ett stort ansvar för att säkerställa en hållbar framtid för både samhället och miljön.

Vi strävar efter att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet, genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi avser även att ha en väl förankrad säkerhetskultur inom våra framtida verksamheter.

 

VÅRA LEDORD VI JOBBAR EFTER:

  • Sträva efter nollutsläpp av koldioxid 
    Vi vill göra minimalt avtryck på miljön genom att sträva efter ett nollutsläpp av koldioxid med hjälp av att använda den senaste teknologin och investera i rätt processer och utrustning.
  • Lokalt förankrade
    Vi vill vara väl förankrade lokalt genom dialog och information till boende och myndigheter.
  • Värna om personalen
    För oss är det alltid viktigt att ta hand om personal både vad gäller utveckling, säkerhet och lön. Så långt som möjligt ska detta även eftersträvas vid inköp av varor och tjänster.

MINIMALT KLIMATAVTRYCK

För GRANGEX innebär hållbarhet att vi tar hänsyn till både miljö- och klimat genom våra framtida val av produkter, utrustning samt hur vi planerar vår framtida verksamhet.

blue

ETT SOCIALT ANSVAR​

Vi tar hänsyn till och vill främja lokalsamhällets välbefinnande och intressen och samtidigt bidra till utvecklingen. Det innebär att arbeta för att främja utbildning, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i de lokala samhällena, samt att ta hänsyn till de lokala samhällenas önskemål och bekymmer kring gruvdriften. 

green

EN EKONOMISKT HÅLLBAR VERKSAMHET

Naturligtvis hoppas vi även på en god avkastning som är till gagn för samhället som helhet, våra anställda och våra aktieägare. Vi arbetar för att säkerställa lönsamhet på lång sikt, genom att använda resurser på ett effektivt sätt, minska kostnader och öka produktiviteten.

black