Vision och Strategi

Våra plattformsprojekt i Dannemora och Grängesberg är basen för vår framtida expansion genom förvärv samt utveckling av befintliga och framtida mineralverksamheter.

Vision

GRANGEX ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att inom Europa sträva att bli den främsta mineralutvecklingsbolagsgruppen som utvecklar och bedriver ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler som bidrar till ett bättre samhälle och klimat.

Strategi

GRANGEX identifierar, förvärvar samt utvecklar en projektportfölj av mineralprojekt i Europa både inom återvinning och utvinning som bidrar till den hållbara omställningen av det europeiska samhället, med strävan mot det lägsta koldioxidavtrycket inom mineralutvinningsindustrin, genom att använda bästa tillgängliga teknologier (BAT).