Om oss

Vi identifierar och utvecklar svenska mineralprojekt som steg för steg, med hög lönsamhetspotential och branschmässigt låga investeringskostnader, snabbt kan komma i produktion och därmed tidigt generera positivt kassaflöde.