FINANSIELLA RAPPORTER 2024

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

När vi summerar resultaten från året som gått, är det med glädje jag konstaterar betydelsefulla händelser som formar GRANGEX framtida riktning. Det är viktigt att reflektera över 2023, ett år som präglades av flera framgångar. Jag tänker främst på utvecklingen i Dannemoraprojektet, som på rekordtid fick miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen – endast 51 veckor från inlämnandet av ansökan. Detta utgjorde ett avgörande delmål för Dannemoraprojektets fortsatta utveckling mot produktionsstart.