SAMRÅD GRÄNGESBERG APATIT

SAMRÅDSHANDLING: ÅTERVINNING AV ANRIKNINGSSAND I GRÄNGESBERG

Handlingen omfattar en allmän beskrivning av den planerade verksamheten och en preliminär beskrivning av de i dagsläget bedömda tillkommande miljökonsekvenserna samt de utredningar som avses genomföras.

Inbjudan till Samråd

Utvinning av apatit ur sandmagasinet JanMatts – Grängesberg

Grängesberg Exploration AB (Bolaget), som är ett dotterbolag till Grängesberg Exploration Holding AB (Publ), avser att gräva ur den gamla anrikningssanden i sandmagasinet Jan Mattsdammen och omanrika sanden i en processanläggning i det gamla GP verket inom Lombergs industriområde. Sandmagasinet Jan-Matts dammen ligger strax söder om Grängesbergs samhälle och direkt invid Bergslagsbanan och riksväg 50.

Bolaget planerar att upparbeta och omanrika materialet för att på så sätt återvinna fosfor (apatit) och järn (magnetit). Materialet innehåller även sällsynta jordartsmineraler. Sandmagasinet bedöms ha en volym om ca 1,5 Mkbm anrikningssand från den tidigare gruvdriften. Fosfor är definierat av EU som ett kritiskt material för produktion av konstgödningsprodukter för jordbruket. Det råder en mycket stor efterfrågan på cirkulära råvaror inom konstgödselindustrin och stålindustrin. Båda produkterna bedöms uppfylla högt ställda kvalitet- och miljökrav.

Bolaget informerar genom denna inbjudan om planerna och bjuder in särskilt berörda, allmänhet, myndigheter och intresseorganisationer till samråd enligt 6 kap. 29-31 §§ miljöbalken beträffande kommande ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för anrikningsverksamheten och anslutande vattenverksamhet. Prövningen kan komma att beröra även viss Sevesoverksamhet.

Samrådsmöte kommer hållas den 14 juni 2022 kl. 18.00 i aulan i Cassels Donation i Grängesberg (Bergsmansvägen 33, 772 40 Grängesberg) för särskilt berörda samt övriga intresserade. De särskilt berörda kommer bjudas in via brev där även samrådsunderlaget bifogas.

Ett fysiskt samrådsunderlag som beskriver bolagets planer finns att läsa på Biblioteket i Grängesberg (adress Stationshuset Grängesberg Kopparbergsvägen 55A772 30 Grängesberg) och går även att ladda ned via bolagets hemsida www.grangesbergexploration.se.

Samrådsunderlag kan även tillskickas enskilda om så önskas. Bolaget ser gärna att skriftliga synpunkter på samrådshandlingen lämnas via e-post info@grangesbergexploration.se eller via post till Grängesberg Exploration AB, Sandhamnsgatan 48A, 115 60 Stockholm. Synpunkter mottages tacksamt senast 21 juni 2022. Då bolaget önskar ge alla samma information samt dokumentera processen så ser bolaget gärna att all kommunikation med bolaget sker skriftligen.

Kontaktpersoner:

Christer Lindqvist, Verkställande Direktör, Grängesberg Exploration AB, 070-59 10 483, christer.lindqvist@grangesbergexploration.se

Henning Holmström, projektledare miljö, Grängesberg Exploration AB, 070-86 23 770, henning.holmstrom@grangesbergexploration.se

Mikael Berglund, juridiskt ombud, Fröberg och Lundholm Advokatbyrå AB, 070-605 94 22
mikael.berglund@froberg-lundholm.se