INVESTERARE

Vi har som mål att tillhandahålla en utförlig beskrivning av våra verksamheter och utveckling.
Om du vill ha mer information, får du gärna kontakta oss. 

Aktien

Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.