ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämman ägde rum fredagen 21 maj 2021 i Stockholm.