ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämman äger rum tisdagen den 16 maj 2023 klockan 17.00 på Jernkontoret på Kungsträdgårdsgatan, Stockholm.