EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2023

Styrelsen i GRANGEX AB (publ) (”GRANGEX”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma, att hållas den 7 december 2023 kl. 16.00 hos Synch Advokat AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.