Christer Lindqvist

VD (f. 1956)
VD sedan 2020

Christer är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och har de senaste fem åren varit styrelseordförande och VD i ett antal bolag, bland annat Copperstone Resources AB och Nordic Iron Ore AB. Christer har 15 års erfarenhet från prospekterings- och gruvutveckling samt över 30 års erfarenhet från anläggningsprojekt och industriell utveckling. Christer Lindqvist innehar direkt och via bolag 1 537 312 aktier, 17 380 teckningsoptioner TO5 och utställda köpoptioner 12 500 st. Christer är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Paul Johnsson

CFO (f. 1971)

Paul har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Han är tidigare CEO och dessförinnan CFO på Sotkamo Silver AB (publ.), med drygt tio års erfarenhet från gruv- och gruvprospekteringsbolag bland annat som Controller på Endomines AB ( publ). Paul Johnsson innehar 13 000 aktier och 336 teckningsoptioner TO5.

Rob Hellingwerf

Chefsgeolog (f. 1954)

Rob har en PhD i malmgeologi från Universitetet i Amsterdam och har varit professor i ekonomisk geologi vid Göteborgs Universitet samt professor i tillämpad geologi vid Luleå Tekniska Universitet. Han är sedan 1999 ansvarig för utbildningen inom ämnesområdena geologi, malmgeologi och ekonomisk geologi vid Bergsskolan i Filipstad. Rob är Fellow of the Society of Economic Geologists och certifierad European Geologist. Rob innehar 3 000 aktier i bolaget och 6 000 teckningsoptioner TO5.

Ulf Storeng

Teknisk chef (f. 1953)

Utexaminerad som Bergsingenjör vid Luleå Tekniska Universitet 1977 och har arbetat åt LKAB i Kiruna i närmare 30 år. Detta både inom FoU och som Produktionschef företrädesvis inom malmförädling. Anställdes i Dannemora 2011 som Brytningschef senare Teknisk chef. Sedan januari 2021 anställd av Dannemora Koncern AB. Ulf Storeng innehar inga aktier i bolaget.

Michael Meyer

Gruvteknisk chef (f. 1960)

Michael Meyer kommer närmast från det tekniska konsultbolaget AFRY, som gruppchef för bergsektionen med ansvar för bergtekniska utredningar, expertstöd och besiktningar. Michael har en gedigen teoretisk och praktisk erfarenhet från gruvor i Tyskland som bl.a. bergmekanikerutbildning på Preussag AG i Tyskland och examen från Bergskolan Clausthal Zellerfeld. Han har tidigare erfarenhet av Dannemoragruvan som bland annat tillredningschef under åren 2011–2015 och besitter därigenom praktisk och teoretisk kunskap om gruvan - en kunskap som är mycket viktig i de pågående projektstudierna. Michael Meyer innehar genom eget innehav eller familj 1 000 aktier i bolaget och 8 000 teckningsoptioner TO5.

Jenny Eriksson

Miljö- och hållbarhetschef (f. 1978)

Jenny har en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Jenny har tidigare arbetat närmare 15 år inom Life Sciences industrin både som miljöspecialist och EHS-chef. Närmast kommer hon från konsultbranschen där hon de senaste 5 åren varit gruppchef för miljökonsulter med inriktning på miljöfarliga verksamheter, tillståndsprövningar, förorenade områden och strategiskt hållbarhetsarbete. I sin roll som konsult har hon arbetat med att leda och utveckla miljö- och hållbarhetsarbete hos kunder.