Christer Lindqvist

VD (f. 1956)
VD sedan 2020

Christer är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och har de senaste fem åren varit styrelseordförande och VD i ett antal bolag, bland annat Copperstone Resources AB och Nordic Iron Ore AB. Christer har 15 års erfarenhet från prospekterings- och gruvutveckling samt över 30 års erfarenhet från anläggningsprojekt och industriell utveckling. Christer Lindqvist innehar direkt och via bolag 767 555 556 aktier, TO4 – 41 250 000, utställda köpoptioner 12 500 000.

Paul Johnsson

CFO (f. 1971)

Paul har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Han är tidigare CEO och dessförinnan CFO på Sotkamo Silver AB (publ.), med drygt tio års erfarenhet från gruv- och gruvprospekteringsbolag bland annat som Controller på Endomines AB ( publ). Paul Johnsson innehar 3 884 707 aktier och 1 187 500 TO4.

Rob Hellingwerf

Chefsgeolog (f. 1954)

Rob har en PhD i malmgeologi från Universitetet i Amsterdam och har varit professor i ekonomisk geologi vid Göteborgs Universitet samt professor i tillämpad geologi vid Luleå Tekniska Universitet. Han är sedan 1999 ansvarig för utbildningen inom ämnesområdena geologi, malmgeologi och ekonomisk geologi vid Bergsskolan i Filipstad. Rob är Fellow of the Society of Economic Geologists och certifierad European Geologist. Rob innehar 666 666 aktier i bolaget.

Ulf Storeng

Teknisk chef (f. 1953)

Utexaminerad som Bergsingenjör vid Luleå Tekniska Universitet 1977 och har arbetat åt LKAB i Kiruna i närmare 30 år. Detta både inom FoU och som Produktionschef företrädesvis inom malmförädling. Anställdes i Dannemora 2011 som Brytningschef senare Teknisk chef. Sedan januari 2021 anställd av Dannemora Koncern AB. Ulf Storeng innehar inga aktier i bolaget.

Michael Meyer

Gruvteknisk chef (f. 1960)

Michael Meyer kommer närmast från det tekniska konsultbolaget AFRY, som gruppchef för bergsektionen med ansvar för bergtekniska utredningar, expertstöd och besiktningar. Michael har en gedigen teoretisk och praktisk erfarenhet från gruvor i Tyskland som bl.a. bergmekanikerutbildning på Preussag AG i Tyskland och examen från Bergskolan Clausthal Zellerfeld. Han har tidigare erfarenhet av Dannemoragruvan som bland annat tillredningschef under åren 2011–2015 och besitter därigenom praktisk och teoretisk kunskap om gruvan - en kunskap som är mycket viktig i de pågående projektstudierna. Michael Meyer innehar genom eget innehav eller familj 500 000 aktier i bolaget.