Klas Åström

Styrelseordförande (f. 1959)
I styrelsen sedan 2023

Utbildning: Civilekonomutbildning från Stockholms universitet. Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Svenska Elektronikintressenterna Aktiebolag, styrelseledamot i Easy Equity AB och tillförordnad VD samt CFO för Dirac Research AB samt VD och styrelseledamot i flera av dess dotterbolag i Danmark, Tyskland och Kina. Bakgrund och tidigare befattningar: Klas har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i börsnoterade bolag noterade på Nasdaq. Innan Dirac var Klas CFO på Image Systems AB och dessförinnan CEO Digital Vision AB. Klas har också tidigare styrelseerfarenhet från bland annat Invisio AB, Duroc AB och QP Games AB. Under de senaste fem åren har Klas även haft följande nu avslutade befattningar: Styrelseordförande och styrelseledamot i QP Technologies AB, styrelseordförande i Million Mind Sweden Technology AB, QP Group AB samt styrelseledamot i Easy Equity Intressenter AB, Image Systems Nordic AB, InEpact AB, Luttra AB, RemaSawco Aktiebolag, RemaSawco International AB samt RemaSawco Oy. Aktieägande i Bolaget: Innehar inga aktier i Bolaget. Optionsinnehav i Bolaget: Innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Annika Billberg

Styrelseledamot (f. 1975)
I styrelsen sedan 2022

Utbildning: Civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Jönköping. Övriga nuvarande befattningar: Bedriver egen konsultverksamhet genom bolaget True Communication AB (där hon också är VD och styrelseledamot) inom strategisk marknadskommunikation i olika kanaler, inklusive sociala medier, webb och digital media, baserat på sin erfarenhet från publika bolag. Styrelseledamot i Shortcut Media AB och YMR Track Club AB samt styrelsesuppleant i Alntorp AB och JB Advisory & Invest AB. Bakgrund och tidigare befattningar: Annika har innehaft ledande befattningar som IR- och kommunikationsdirektör i Intrum AB och HiQ-koncernen. Annika är även tidigare aktieanalytiker. Under de senaste fem åren har Annika även haft följande nu avslutade befattningar: Styrelseordförande i Midnattsloppet Nordic AB och YMR Track Club AB, VD och styrelseledamot i Arena Run Sweden AB, styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag och Raketech Group samt styrelsesuppleant i Shortcut Media AB. Aktieägande i Bolaget: Innehar inga aktier i Bolaget. Optionsinnehav i Bolaget: 8 690 teckningsoptioner av serie TO6.

Bård Bergfald

Styrelseledamot (f.1970)
I styrelsen sedan 2023

Utbildning: Examen philosophicum från Universitetet i Oslo. Övriga nuvarande befattningar: Bedriver egen konsultverksamhet inom miljörådgivning genom bolaget Bergfald Miljørådgivere AS där han också är VD och styrelseledamot. Styrelseledamot i Grangex Sydvaranger AS, Bergfald Holding AS, Nordur Renewables Norway AS och Greenovation Norway AS. Bakgrund och tidigare befattningar: Bård har mer än 30 års erfarenhet av arbete på miljöområdet, och erfarenhet av styrelsearbete inom teknikutvecklingsbolag som REEtec AS och Thor Energy AS samt gruvutvecklingsbolaget Fen Minerals AS. Under de senaste fem åren har Bård även haft följande nu avslutade befattningar: Styrelseledamot i Norte Development Corporation AS, Thor Medical AS och Zero Emission Resource Organisation (ZERO, Norway). Aktieägande i Bolaget: Innehar inga aktier i Bolaget. Optionsinnehav i Bolaget: Innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Tobias Fagerlund

Styrelseledamot (f.1971)
I styrelsen sedan 2023

Utbildning: Juristutbildning från Stockholms universitet. Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Dream of Sweden AB och John & Lund Kapital AB, styrelseledamot i Bryngan Invest AB, INVIKA AB och Nine & Co Group AB samt styrelsesuppleant i Emso Analys AB, JEMM Productions AB och YouC Media AB. Bakgrund och tidigare befattningar: Tobias har många års erfarenhet som VD och styrelseledamot för börsnoterade företag inom media, marknadsföring och gaming. Hans fokus är börsjuridik och kapitalanskaffning, därtill har han lång erfarenhet av media och marknadskommunikation i reglerade finansmiljöer. Under de senaste fem åren har Tobias även haft följande nu avslutade befattningar: Styrelseordförande i Future Gaming Group International AB, News55 AB, Pangeo Planet AB, Triplefair Partners AB och Upsales Technology AB, styrelseledamot, VD och extern VD i Entraction AB, styrelseledamot i Ace Fonder AB, ACROUD AB, Bonytt Media Sverige AB, Care of Fido AB, Relax Tech Sweden AB och Spiffbet AB samt styrelsesuppleant i Gamla Stan H-1 AB, Netiba AB och Jobb55 AB. Aktieägande i Bolaget: Innehar inga aktier i Bolaget. Optionsinnehav i Bolaget: Innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Thomas Söderqvist

Styrelseledamot (f.1957)
I styrelsen sedan 2023

Utbildning: Bergsskoleingenjör från Bergsskolan i Filipstad. Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och VD i Botnia Exploration Holding AB (publ), styrelseledamot i Norden Crown Metals Corp., styrelsesuppleant och VD i Botnia Exploration AB samt styrelsesuppleant i Botnia Prospektering (REE) AB, Botnia Tungsten AB och Hans. A. Resources Sweden AB. Bakgrund och tidigare befattningar: Thomas har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i bolag som bedriver gruvverksamhet och har innehaft flera ledande befattningar inom bland annat Boliden-koncernen samt Sandvik-koncernen. Under de senaste fem åren har Thomas även haft följande nu avslutade befattningar: Styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB (publ) samt ledande befattningshavare i flera av dess koncernbolag. Aktieägande i Bolaget: Innehar inga aktier i Bolaget. Optionsinnehav i Bolaget: Innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Johan Lundqvist

Styrelseledamot (f.1957)
I styrelsen sedan 2023

Utbildning: Civilekonomutbildning från Lunds universitet. Övriga nuvarande befattningar: Koncern-CFO på Nordisk Bergteknik AB (publ) samt styrelseledamot i flera av dess dotterbolag i Sverige, Norge och Finland, styrelseledamot i ACJL Holding AB, Berg & Betongförstärkning Jarl-Eric Majqvist AB, Infrastructure Group Nordic AB (samt i flera av dess dotterbolag), Jernstenen Invest AB, Jovian Invest AB, Laub Invest AB, Ouest AB, Power Mining Sverige AB, Stentäppans fastighets AB, STH Spår och Entreprenad AB, TSB Borrentreprenad AB och Österteg Fastighets AB samt styrelsesuppleant i Getten Invest AB, Pertuis AB och Österteg Fastighets AB. Bakgrund och tidigare befattningar: Johan har lång erfarenhet som styrelseledamot, VD och CFO inom svensk industri och har innehaft roller i HiQ International AB, SAS och Imerys-koncernen. Under de senaste fem åren har Johan även haft följande nu avslutade befattningar: Styrelseordförande i Jernstenen Invest AB, styrelseledamot och styrelsesuppleant i Hyrcon Bergsprängning AB, styrelseledamot i Gröna Loviseberg SPV AB, NP Fastighet i Kungälv AB, Pålab Holding AB, Soil Mixing Group Holding AB och Soil Mixing Group Maskin AB samt styrelsesuppleant Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB, Bergteknik Norr Holding AB och Getten Fastighets AB. Aktieägande i Bolaget: Innehar inga aktier i Bolaget. Optionsinnehav i Bolaget: Innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Anna Rozhdestvenskaya

Huvudansvarig revisor PwC

Anna Rozhdestvenskaya är vald intill slutet av årsstämman 2023. Anna innehar inga aktier.

Mentor

Bolagets Mentor är G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm