Per Berglund

Styrelseordförande (f. 1975)
I styrelsen sedan 2020

Per är en serieentreprenör som grundat ett flertal framgångsrika bolag i Sverige och internationellt. Han är bland annat grundare och huvudägare av Nordiska Kreditmarknads AB, samt tidigare verksam som den största operativa ägaren inom Söderberg & Partners. Han har även uppdrag som styrelseordförande i Edvard Berglund Holding Stockholm AB samt styrelseledamot i Nordic Gold Trade AB och R-MOR Nordic AB. Per Berglund innehar via bolag 794 963 713 aktier och utställda köpoptioner 12 500 000 st. Per är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jesper Alm

Vice Styrelseordförande (f. 1975)
I styrelsen sedan 2020

Jesper Alm har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet. Han har vidare mer än tio års erfarenhet inom Corporate Finance vid Pareto Securities och Öhman samt har tidigare även varit CFO för Tethys Oil. Jesper Alm innehar 2 000 000 aktier och 25 00 000 köpoptioner. Jesper är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare.

Per Bergman

Styrelseledamot (f. 1962)
I styrelsen sedan 2020

Per Bergman har de senaste åren arbetat som CEO/CFO/COO på olika finansiella företag samt även likvidator. Per har de senaste åren varit verksam som styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal start-ups. Han har bland annat suttit i styrelsen för DNB Nor Kapitalförvaltning AB samt Ålandsbanken Sverige AB. Per har närmare 40 års erfarenhet av finansiella marknaden från banker, kapitalförvaltare och fondbolag. Per Bergman innehar 2 000 000 aktier. Per är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare.

Lars Ransgart

Styrelseledamot (f. 1939)
I styrelsen sedan 2010

Lars är teknisk licenciat i teknisk kemi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg och har under senaste åren varit verksam som styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal bolag. Lars har tidigare drygt 15 års erfarenhet som managementkonsult med fokus på strategi-och strukturfrågor i större och medelstora bolag. Lars Ransgart innehar privat och via bolag 15 900 000 aktier. Lars är oberoende i förhållande till bolagets ledning och större aktieägare.

Christer Lindqvist

Styrelseledamot och VD (f. 1956)
I styrelsen sedan 2020

Christer är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och har de senaste fem åren varit styrelseordförande och VD i ett antal bolag, bland annat Copperstone Resources AB och Nordic Iron Ore AB. Christer har 15 års erfarenhet från prospekterings- och gruvutveckling samt över 30 års erfarenhet från anläggningsprojekt och industriell utveckling. Christer Lindqvist innehar direkt och via bolag 768 655 556 aktier och utställda köpoptioner 12 500 000 st.. Christer är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Johan Kaijser

Revisor

Johan Kaijser är vald intill slutet av årsstämman 2022. Johan Kaijser innehar inga aktier.

Mentor

Bolagets Mentor är G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm