Mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd för återstarten av Dannemoragruvan

22 juni 2023

GRANGEX har nöjet att presentera att idag har Mark- och miljödomstolen i Nacka avgett dom. Mark- och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen, slutför miljöbedömningen och ger Dannemora Iron AB tillstånd till gruvverksamhet m.m. och vattenverksamhet vid Dannemora gruva i Östhammars kommun enligt 9 och 11 kap. miljöbalken.

”Det är en historisk dag för Dannemoragruvan och naturligtvis GRANGEX. Att på mindre än ett år från det vi lämnade in vårt ansökan till Mark- och miljödomstolen få en positiv dom visar på bra förarbeten och en väl genomförd tillståndsprocess. Nu ligger vägen öppen för att slutföra finansieringen av anläggningsprojektet och fortsätta upphandlingarna och förberedelserna inför byggstart i höst med en planerad produktionsstart under 2025. Då blir vi den första producenten av grönt malmkoncentrat som råvara för produktion av fossilfritt stål.” säger Christer Lindqvist VD för GRANGEX