GRANGEX Dannemora ska bli den första producenten av högkvalitativt järnmalmskoncentrat inom Europeiska unionen, med det minsta koldioxidavtrycket.

GRANGEX Dannemora avser att återstarta Dannemoragruvan i Östhammars kommun.

GRANGEX måluppfyllelse sker genom en genomgripande kravställning under projektutvecklingen för att all utrustning och alla produktionsmetoder – om praktiskt möjligt – skall syfta till att eliminera utsläppen av koldioxid.

Alla insatsvaror som tex hydrauloljor, smörjoljor och dyl. ska vara fossilfria.

 

 

GRANGEX Dannemoragruvan planerar att återstarta produktionen av järnmalm i Dannemoragruvan. Den efterföljande anrikningsprocessen anpassas till att möta den förväntat stora efterfrågeökningen på järnmalmskoncentrat med järnhalter över 67% som i första hand uppkommer genom den miljömässigt hållbara omställningen av de helintegrerade stålverken i Europa.

GRANGEX Dannemoragruvans geografiska läge är unikt ur en europeisk synvinkel med tillgång till två alternativa exporthamnar inom 4-9 mils avstånd och därmed den järnmalmsproducenten som ligger närmast de större integrerade europeiska stålverken.

 

 

Samråd

För dig i Österbybruk och Dannemora. Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet.

Läs mer
Sextioattaprocentjarnmalm

Geologi

Beskrivning av Dannemoras järnmalmsgeologi av Rob Hellingwerf, Chefsgeolog

Läs mer

Historia

Dannemora gruva har över 500 år av historia till sitt namn...

Läs mer

Tekniska rapporter

Läs mer