Ekonomisk hållbarhet

Naturligtvis hoppas vi på en god avkastning som är till gagn för samhället som helhet, våra anställda och våra aktieägare. Vi arbetar för att säkerställa lönsamhet på lång sikt, genom att använda resurser på ett effektivt sätt, minska kostnader och öka produktiviteten.