Minimalt klimatavtryck

För GRANGEX innebär hållbarhet att vi tar hänsyn till både miljö- och klimat genom våra framtida val av produkter, utrustning samt hur vi planerar vår framtida verksamhet.

GRANGEX är ett hållbart minerlutvecklingsbolag som har som målsättning att eliminera utsläpp av koldioxid och därmed bli den första koldioxidfria järnmalms-producenten. Vi vill vara en del av Europas framtid och tar ett stort ansvar för att säkerställa en hållbar framtid för både samhället och miljön.

Vi strävar efter att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet, genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi avser även att ha en väl förankrad säkerhetskultur inom våra framtida verksamheter.

De globala målen

De globala målen har tagits fram av FN för att världens länder ska jobba ihop och gemensamt försöka uppnå dessa år 2030. Eftersom hållbar gruvdrift är kärnan inom GRANGEX verksamheter så vill vi bidra med det vi kan för att målen ska uppnås. Genom att minimera vårt klimatavtryck har vi lyckats uppnå fyra av de globala målen. 

  • 100% eldriven gruvproduktion och logistik som minskar CO2 avtrycket
  • Högkvalitativ järnmalm optimerad för DRI-användning lämplig för fossilfri stålproduktion
  • Pågående arbete där vi strävar efter noll utsläpp genom hela värdekedjan
  • 100% behandling av all processat vatten
  • Etablerade ledningssystem för att bedöma, undvika, minska och övervaka negativ påverkan på miljön

Sveriges miljökvalitetsmål

Sveriges miljömål är ett nationellt initiativ för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen från ett miljöperspektiv. Det innebär att Sverige har tagit ansvar för att genomföra de globala målen på en nationell nivå, för att främja en hållbar utveckling på alla fronter, inklusive miljö. Sveriges miljömål består av 16 olika miljökvalitetsmål som går att applicera på olika branscher. Nedan är de mål som går att applicera på GRANGEX: