Ett socialt ansvar

Vi tar hänsyn till och vill främja lokalsamhällets välbefinnande och intressen och samtidigt bidra till utvecklingen. Det innebär att arbeta för att främja utbildning, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i de lokala samhällena, samt att ta hänsyn till de lokala samhällenas önskemål och bekymmer kring gruvdriften. 

GRANGEX värnar om att  gruvverksamheten har en positiv inverkan på samhället och lokalbefolkning. Målet är att skapa en hållbar utveckling för samhället och samtidigt säkerställa att gruvverksamheten inte skadar människors liv eller miljö.

De globala målen

De globala målen har tagits fram av FN för att världens länder ska jobba ihop och gemensamt försöka uppnå dessa år 2030. Eftersom hållbar gruvdrift är kärnan inom GRANGEX verksamheter så vill vi bidra med det vi kan för att målen ska uppnås. Genom att ta vårt ansvar och främja lokalsamhället har vi lyckats uppnå tre av de globala målen. 

  • GRANGEX kommer att vara en värna om samhället genom att ha ett fungerande system för att interagera med intressenter samt att hantera potentiella klagomål.
  • Driften av gruvan kommer att ha betydande fördelar för lokalsamhället och omgivande området genom att tillhandahålla jobbmöjligheter samt möjliga samarbeten med lokala företag.
  •  Värdefull lokal kunskap och förmågor samt respekt för kulturell, politisk och social mångfald.