GRANGEX Sydvaranger

Sydvaranger äger en järnmalmsgruva i Kirkenes, Nordnorge, där Grangex ämnar återstarta produktionen av ultra-höganrikad järnmalmskoncentrat i linje med sin hållbara gruvstrategi.

Den högkvalitativa Sydvaranger-produkten med låg föroreningsgrad har betydande miljö- och kostnadsfördelar jämfört med råmaterial av hematit, inklusive ökad produktivitet i ugnarna, minskat energibehov vid pelletering, minskade slaggvolymer och lägre CO2-utsläpp.