GRANGEX DANNEMORA

GRANGEX Dannemora ska bli den första producenten av högkvalitativt järnmalmskoncentrat inom Europeiska unionen, med det minsta koldioxidavtrycket.

GRANGEX Dannemora avser att återstarta Dannemoragruvan i Östhammars kommun. GRANGEX måluppfyllelse sker genom en genomgripande kravställning under projektutvecklingen för att all utrustning och alla produktionsmetoder – om praktiskt möjligt – skall syfta till att eliminera utsläppen av koldioxid. Alla insatsvaror som t ex hydrauloljor, smörjoljor och dylikt ska vara fossilfria.

Koldioxidfri både under och över jord

De stora utsläppen av koldioxid under jord i Dannemora var under förra driftsperioden t ex vid losshållning av berg för tillredning och råmalmsproduktion, person-och råmalmstransporter samt upptransporter av råmalm till anrikningsverket. Den planerade underjordsproduktionen strävar efter att bli helt koldioxidfri. 

De stora utsläppen ovan jord kom tidigare från utlastning och transport av malmprodukt till Hargshamn. Driften av anrikningsverket kommer vara helt elektrifierat samt uttransporten med tåg kommer vara vätgasdriven och därigenom helt koldioxidfria. 

Ökad efterfrågan av järnmalm

Vi planerar att återstarta produktionen av järnmalm i Dannemoragruvan. Den efterföljande anrikningsprocessen anpassas till att möta den förväntat stora efterfrågeökningen på järnmalmskoncentrat med järnhalter över 67% som i första hand uppkommer genom den miljömässigt hållbara omställningen av de helintegrerade stålverken i Europa. Järnmalm används huvudsakligen för att producera järn och stål. Stål används mer än 20 gånger mer än alla andra metaller sammantaget, enligt Svemin. 

Gruvans geografiska läge är unikt ur en europeisk synvinkel med tillgång till två alternativa exporthamnar inom 4-9 mils avstånd och därmed den järnmalmsproducenten som ligger närmast de större integrerade europeiska stålverken.

Mer om gruvan i Dannemora