Vision och Strategi

Våra plattformprojekt i Dannemora och Grängesberg utgör grunden för vår framtida tillväxtstrategi, både genom förvärv av ytterligare verksamheter och genom utveckling av våra befintliga mineralprojekt samt framtida projekt. Dessa projekt kommer också att bidra till att stärka vår position som en ledande aktör inom branschen och säkerställa en hållbar tillväxt för våra aktieägare.

VISION

GRANGEX strävar efter att bli ledande inom mineralutveckling i Europa med fokus på ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och ett bättre klimat. Genom vårt engagemang vill vi aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

STRATEGI

GRANGEX identifierar, förvärvar samt utvecklar en projektportfölj av mineralprojekt i Europa både inom återvinning och utvinning som bidrar till den hållbara omställningen av det europeiska samhället, med strävan mot det lägsta koldioxidavtrycket inom mineralutvinningsindustrin, genom att använda bästa tillgängliga teknologier (BAT).