Bolagsledning

CHRISTER LINDQVIST
VD sedan 2020

Utbildning: Bergsingenjör
Född: 1956
Övriga uppdrag:
Tidigare uppdrag: Ordförande i Copperstone Resources AB och VD i Nordic Iron Ore AB
Antal aktier: 2 046 228
Antal teckningsoptioner: 17 380
Oberoende av större ägare: Nej

PAUL JOHNSSON
CFO sedan 2020

Utbildning: Civilekonom
Född: 1971
Övriga uppdrag:
Tidigare uppdrag: VD och CFO för Sotkamo Silver AB
Antal aktier: 16 666
Antal teckningsoptioner: 336
Oberoende av större ägare: Ja

MICHAEL MEYER
Gruvteknisk chef sedan 2021

Utbildning: Bergmekaniker
Född: 1960
Övriga uppdrag:
Tidigare uppdrag: Tillredningschef Dannemoragruvan 2011–2015, gruppchef AFRY
Antal aktier: 620
Antal teckningsoptioner: 8 000
Oberoende av större ägare: Ja

ROLAND ANDERSSON
Vice VD Sala Bly sedan 2006

Utbildning: Gymnasieingenjör och gjuteriskolan
Född: 1962
Övriga uppdrag:
Tidigare uppdrag: Produktionschef för aluminiumgjuteri och metallgrossist
Antal aktier: 6 512
Antal teckningsoptioner: 6 952
Oberoende av större ägare: Ja

JENNY ERIKSSON
Miljö- och hållbarhetschef sedan 2024

Utbildning: Civilingenjör
Född: 1978
Övriga uppdrag:
Tidigare uppdrag: Miljöchef på Life-science bolag och gruppchef Sweco
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0
Oberoende av större ägare: Ja

ROB HELLINGWERF
Chefsgeolog

Utbildning: PhD i Malmgeologi från Universitetet i Amsterdam 
Född: 1954
Övriga uppdrag: Ansvarig för utbildningen inom geologi, malmgeologi och ekonomisk geologi vid Bergsskolan i Filipstad.
Tidigare uppdrag: Professor i ekonomisk geologi vid Göteborgs Universitet samt professor i tillämpad geologi vid Luleå Tekniska Universitet. Han är Fellow of the Society of Economic Geologist.
Antal aktier: 3 000
Antal teckningsoptioner: 6 000
Oberoende av större ägare: Ja

ULF STORENG
Teknisk chef

Utbildning: Bergsingenjör
Född: 1953
Övriga uppdrag:
Tidigare uppdrag: LKAB i Kiruna i nästan 30 år, inom FoU och Produktionschef företrädesvis inom malmförädling. Brytningschef och senare Teknisk chef för Dannemora sedan 2011. Teknisk chef för Dannemora Koncern AB sedan 2021.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0
Oberoende av större ägare: Ja