TECKNINGSOPTIONER

Teckningsoptionsprogram TO5/TO6

I enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2022 finns det två teckningsoptionsprogram, TO5 riktat till personal och strategiskt viktiga konsulter samt TO6 riktat till styrelsen. Teckningskursen är 36,70 SEK per aktie i båda programmen, teckning av aktier ska ske från och med 2 juni 2025 till och med den 1 oktober 2025.

TO5 tecknades med 57 310 optioner.

TO6 tecknades med 57 264 optioner.

Vid full teckning av de båda programmen ges en utspädning om 1,32% och bolaget tillförs 4,2 MSEK.