GRANGEX fortsätter att driva framtiden med sina plattformsprojekt i Dannemora och Grängesberg

Våra projekt ligger helt rätt i tiden, då efterfrågan på kritiska metaller och mineraler till industrin ökar, trots de bistrare ekonomiska tider som allmänt förväntas.

GRANGEX fortsätter att utvecklas i snabb takt och i stort enligt plan. Det beror till största del på utmärkta insatser från vårt fantastiska projektteam som gör det möjligt att maximera effekten av projektens potential. Under de nästan två år som vi arbetat med våra båda projekt har vi uppnått resultat över förväntan i en marknad som med tilltagande styrka ropar efter våra kommande produkter, något som även märks i prissättningen.

Priset på standardfosfat har ökat kraftigt efter krigsutbrottet i Ukraina och det råder stor brist på högkvalitativ fosfat. Även om kvaliteten på vårt cirkulära fosfatmineral, apatit, är av världsklass har vår geografiska placering i Europa blivit ytterligare en stor konkurrensfördel. Något som bådar gott inför kommande kundförhandlingar med europeiska kunder.

I början av juni presenterade vi Dannemoraprojektet på Fastmarkets stora europeiska järnmalmskonferens i Düsseldorf. Där kunde vi konstatera ett mycket stort intresse för Dannemoras koldioxidfria och högkvalitativa malmkoncentrat från potentiella kunder och andra järnmalmsproducenter. I juni lämnade vi in miljöansökan för Dannemoragruvan till Mark och Miljödomstolen. En mycket viktig milstolpe i Dannemoraprojektet. Det kommande året kommer bli intensivt med fokus på slutförandet av feasibility-studien och parallellt intensifiera arbetet med projektfinansieringen för anläggningsprojektet.

Fram till och med studien är klar drivs Dannemoraprojektet av vår egen tekniska organisation, under ledning av den internationella gruvkonsultfirman SLR Global Ltd. Under sommaren kompletterades organisationen med en erfaren projektledningsgrupp som förberedelse inför nästa projektsteg; genomförandet av anläggningsprojektet.

Vid sidan av det fokuserade arbetet med våra huvudprojekt håller vi fortsatt hög beredskap för möjliga strategiska och affärsmässigt sunda tillägg till vår projektportfölj.

Slutligen vill jag även lyfta fram att vårt producerande samt lönsamma dotterbolag, Sala Bly AB, under perioden helt ställt om till fossilfri produktion. Därmed är Sala Bly den första fossilfria producenten av blyprodukter inom EU. Det passade bra, då våra projekt fick politisk uppmärksamhet genom besöket i Dannemora av EU minister Hans Dahlgren i juli. Vid besöket fick vi möjlighet att presentera GRANGEX; som en del i Sveriges bidrag till Europas gröna industriella omställning.

Christer Lindqvist
VD