Verksamheter

GRANGEX har idag tre aktiva verksamheter i Sverige, GRANGEX Dannemora, Apatitprojektet i Grängesberg och Sala Bly samt GRANGEX Sydvaranger i Norge.

Målet och visionen är att samtliga verksamheter ska bidra till den hållbara omställningen av det europeiska samhället, med strävan mot det lägsta koldioxidavtrycket inom mineralutvinningsindustrin, genom att använda bästa tillgängliga teknologier (BAT).