INVESTERARE

Vi har som mål att tillhandahålla en utförlig beskrivning av våra verksamheter och utveckling.
Om du vill ha mer information, får du gärna kontakta oss. 

Finansiell kalender

Pressmeddelanden

09 mars 2023 10:01

06 mars 2023 08:17

09 januari 2023 08:45

Aktien

Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.