Per Berglund

Styrelseordförande (f. 1975)
I styrelsen sedan 2020

Per är en serieentreprenör som grundat ett flertal framgångsrika bolag i Sverige och internationellt. Han är bland annat grundare och huvudägare av Nordiska Kreditmarknads AB, samt tidigare verksam som den största operativa ägaren inom Söderberg & Partners. Han har även uppdrag som styrelseordförande i Edvard Berglund Holding Stockholm AB samt styrelseledamot i Nordic Gold Trade AB och R-MOR Nordic AB. Per Berglund innehar privat och via bolag 1 589 928 aktier, 17 380 teckningsoptioner TO6 och 12 500 utställda köpoptioner . Per är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Annika Billberg

Styrelseledamot (f. 1975)
I styrelsen sedan 2022

Annika Billberg är Civilekonom från Handelshögskolan i Jönköping och bedriver idag egen konsultverksamhet inom strategisk marknadskommunikation i olika kanaler, inkl. sociala medier, webb, digital media baserat på sin erfarenhet från publika bolag. Annika har innehaft ledande befattningar som IR- och kommunikationsdirektör i Intrum och HiQ och har även varit aktieanalytiker. Annika är även författare. Annika är är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare. Annika Billberg innehar 8 690 teckningsoptioner TO6.

Anders Werme

Styrelseledamot (f. 1956)
I styrelsen sedan 2022

Anders Werme, är Bergsingenjör, Teknisk Doktor och Docent i Produktionsteknik, särskilt Gruv- och Stålindustrin. Karriären omfattar drygt 20 år på SSAB där Anders bl.a. var VD för SSAB Oxelösund och några år senare till VD för SSAB Tunnplåt inkluderande verken i Luleå och Borlänge. Under de senaste 14 åren var Anders verksam vid ArcelorMittals huvudkontor i Luxemburg där han innehaft i ett antal ledande globala befattningar, i huvudsak inom strategi och långsiktig utveckling. Anders är är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare. Anders Werme innehar 8 690 teckningsoptioner TO6.

Christer Lindqvist

Styrelseledamot och VD (f. 1956)
I styrelsen sedan 2020

Christer är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och har de senaste fem åren varit styrelseordförande och VD i ett antal bolag, bland annat Copperstone Resources AB och Nordic Iron Ore AB. Christer har 15 års erfarenhet från prospekterings- och gruvutveckling samt över 30 års erfarenhet från anläggningsprojekt och industriell utveckling. Christer Lindqvist innehar direkt och via bolag 1 537 312 aktier, 17 380 teckningsoptioner TO5 och utställda köpoptioner 12 500 st. Christer är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Kadri

Styrelseledamot (f. 1973)
I styrelsen sedan 2023

Mikael har en M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm och är idag delägare i Trill Invest AB som primärt investerar i private equity. Mikael har de senaste 20 åren arbetat som portföljförvaltare och innehaft ledande befattningar inom kapitalförvaltningen hos bl.a. Carnegie Asset Management, Brummer & Partners och Nordea Asset Management. Mikael är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare. Mikael Kadri innehar 4 125 aktier.

Klas Åström

Styrelseledamot (f. 1959)
I styrelsen sedan 2023

Klas är Civilekonom och är idag CFO för Dirac Research AB. Klas har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i börsnoterade bolag noterade på Nasdaq. Innan Dirac var Klas CFO på Image Systems AB och dessförinnan CEO Digital Vision AB . Klas har tidigare styrelseerfarenhet från bland annat Invisio AB, Duroc AB och QP Games AB. Klas är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare. Klas Åström innehar inga aktier i bolaget.

Anna Rozhdestvenskaya

Huvudansvarig revisor PwC

Anna Rozhdestvenskaya är vald intill slutet av årsstämman 2023. Anna innehar inga aktier.

Mentor

Bolagets Mentor är G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm