TEKNISKA RAPPORTER

Scoping-studien publicerad den 29 november 2021 visar att stor mängd apatit och magnetit kan återvinnas med en återbetalningstid av planerade investeringar på mindre än 2 år

En scoping-studie genomförs för att visa på hur stor potential ett projekt har. Studien som genomförts av gruvkonsultbolaget GeoVista AB fokuserar på den så kallade JanMatts-dammen som innehåller anrikningssand den tidigare järnmalmsutvinningen i den nedlagda Grängesberggruvan

Förutom det tidigare kända innehållet av det fosforbärande mineralet apatit har studien även visat att anrikningssanden i JanMatts-dammen innehåller hög halt av magnetit som kan utvinnas lönsamt.

”Studien visar på bra resultat både ekonomiskt och för möjligheten att förverkliga GRANGEX mål om en fossilfri produktion av EU kritiska mineraler. Även om livslängden är förhållandevis kort för detta första projekt, bedömer vi att det finns goda möjligheter i närområdet att förlänga produktionstiden. Dessutom kvarstår även att utreda möjligheterna att utvinna ytterligare sällsynta jordartsmetaller (REE) mineral som biprodukter ur JanMatts-dammen. säger Christer Lindqvist, VD för Grängesberg Exploration Holding AB (GRANGEX).

Studien har utformats i linje med GRANGEX målsättning att produktionen i Grängesberg ska vara den första fossilfria producenten av högkvalitativt fosformineral, – apatit – för bland annat konstgödningsindustrin och livsmedelsindustrin.

GeoVista AB var studieledare och har överlämnat den fullständiga rapporten till Bolaget.

Huvudpunkterna i rapporten:

 • Innehållet i Jan-Matts dammen i Grängesberg uppskattas till 2,79 miljoner ton (JORC-2012) med 5,44% P2O5 (2,37 % fosfor) och 10,11 % järn
 • Processutbyte apatit 10,9 %, magnetit 5,8 %
 • Planerad total produktion:
  -Apatit 304 000 ton med 16,3 % fosfor
  -Magnetit 162 000 ton med 70% järn
 • Totala intäkter för projektet uppskattas till 638 MSEK
 • Totalt operativt kassaflöde (EBITDA) uppskattas till 318 MSEK
 • Produktionstid uppskattas till cirka 5 år
 • Investeringskostnader till produktionsstart (CAPEX) uppskattas till 120 MSEK
 • Produktionskostnaden fritt lastat Kristinehamn, uppskattas till 675 SEK/ton
 • Återbetalningstid (Pay-back time) uppskattas till 21 månader MSEK
 • NPV (8%) 170 MSEK
 • Projektränta (IRR) uppskattas till ~80%
 • Studien är baserad på valutakursen SEK 8:50/USD

Ytterligare utvecklingspotential som studien pekar på är:

 • Allanitinnehållet, allanit är en bärare av sällsynta jordartsmetaller
 • Ytterligare sandmagasin i närheten av JanMatts-dammen har potential att förlänga produktionstiden av apatit och andra värdemineral

Arbetet har utförts av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, i enlighet med JORC-2012 Thomas Lindholm är en Fellow av Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Fellow AusIMM) och är en Kompetent Person på det sätt som definieras av JORC på grundval av sin utbildning, erfarenhet och genom sitt medlemskap i en erkänd professionell organisation.