De uppskattade mineraltillgångarna efter omklassificering av anrikningssanden från antagen till indikerad kategori, samt den tidigare rapporterade ökningen av mineraltillgångarna i pressrelease den 9 augusti 2022 framgår i tabellen nedan.

Kategori20222021
ktonFe%ktonFe%
Känd17 31437.4916 73337.87
Indikerad11 867 34.6611 45434.58
Total Känd. + Indikerad.29 18136.3428 18636.54
Antagen6 03933.325 82331.9
Indikerad (Tailings)3 00021,0  
Antagen (Tailings)  1 700ca. 21 – 22
Total Antagen6 03933.337 523 


De uppskattade mineralreserverna har upprättats i enlighet med JORC-2012 och inkluderar de utökade mineraltillgångarna som rapporterades av bolaget 2022-08-09. Mineralreserverna redovisas i tabellen nedan tillsammans med de reserver som uppskattades 2021 och som redovisades av bolaget 2022-01-19. En JORC Table 1 har upprättats som stöd för redovisningen, Table 1 finns att ladda ner på bolagets hemsida.

Kategori

2022

2021

kton

Fe %

kton

Fe %

Sannolik mineralreserv

30 722

32.2

26 415

33.4

Den uppdaterade mineraltillgången och mineralreserverna har uppskattats av GeoVista AB, under ledning av Thomas Lindholm, Fellow AusIMM, och en kompetent person enligt definitionerna i JORC-reglementet baserat på sin utbildning och erfarenhet.