Om oss

Vad gör vi?

Vi identifierar och utvecklar svenska mineralprojekt som steg för steg, med hög lönsamhetspotential och branschmässigt låga investeringskostnader, snabbt kan komma i produktion och därmed tidigt generera positivt kassaflöde.

Vi arbetar även med att identifiera kompletterande verksamheter som kan bidra till positivt kassaflöde i närtid.

Hur gör vi?

Just nu har vi två projekt som har goda förutsättningar att med begränsade investeringar komma i produktion inom 24–36 månader.